Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1688

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Tekst aktu: pdf D20151688L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151688.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-10-23
Data wydania: 2015-09-11
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 114 ust. 2 niniejszej ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 74 ust. 2 niniejszej ustawy. Art. 102 pkt 2-6 oraz art. 108 pkt 2 i 3 wchodzą w życie 7 listopada 2015 r.; art. 66-71 i art. 91 pkt 46-48 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 2 ust. 2 pkt 4-10, art. 5 ust. 2 i art. 104 pkt 1 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP