Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1723

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej


Tekst ogłoszony: pdf D20151723.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2015-10-27
Data wydania: 2015-10-16
Data wejścia w życie: 2015-10-28
Data obowiązywania: 2015-10-28
Data uchylenia: 2016-12-30
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP