Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1735

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151735L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151735.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-10-29
Data wydania: 2015-09-25
Data wejścia w życie: 2015-11-13
Data obowiązywania: 2015-11-13
Uwagi: Art. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Art. 3 wchodzi w życie z dniem 31 października 2015 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP