Dz.U. 2015 poz. 1744

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie


Tekst ogłoszony: pdf D20151744.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-10-30
Data wydania: 2015-10-20
Data wejścia w życie: 2015-11-14
Data obowiązywania: 2015-11-14
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania