Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1767

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności


Tekst aktu: pdf D20151767L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151767.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151767Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-11-02
Data wydania: 2015-09-25
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: Skreślony art. 6 dotyczący zmiany ustawy Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 - zmiana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311 art. 8 pkt 1
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP