Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1777

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji


Tekst aktu: pdf D20151777L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151777.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151777Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2015-11-03
Data wydania: 2015-10-09
Data wejścia w życie: 2015-11-18
Data obowiązywania: 2015-11-18
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP