Dz.U. 2015 poz. 1822

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Tekst ogłoszony: pdf D20151822.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-11-06
Data wydania: 2015-10-23
Data wejścia w życie: 2015-11-21
Data obowiązywania: 2015-11-21
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Dyrektywy europejskie