Dz.U. 2015 poz. 1839

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Tekst ogłoszony: pdf D20151839.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-11-09
Data wydania: 2015-10-19
Data wejścia w życie: 2015-11-24
Data obowiązywania: 2015-11-24
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Dyrektywy europejskie