Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1916

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym


Tekst ogłoszony: pdf D20151916.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151916Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-11-18
Data wydania: 2015-09-11
Data wejścia w życie: 2015-12-03
Data obowiązywania: 2015-12-03
Uwagi: 1)art. 4 ust. 2 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.; 2) art. 9, art. 19 pkt 1, 3, 4 i 6 i art. 25 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 3) art. 12 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP