Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1923

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw


Tekst ogłoszony: pdf D20151923.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-11-19
Data wydania: 2015-09-25
Data wejścia w życie: 2016-05-20
Data obowiązywania: 2016-05-20
Uwagi: art. 1 pkt 22, art. 4 pkt 3 oraz art. 5 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 4 pkt 1 i 2 wchodzi w zycie z dniem 4 grudnia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP