Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1925

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy


Tekst aktu: pdf D20151925L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151925.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-11-20
Data wydania: 2015-10-09
Data wejścia w życie: 2016-02-19
Data obowiązywania: 2016-02-19
Uwagi: art. 14, 15 i 25 wchodzą w życie z dniem 5 grudnia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP