Dz.U. 2015 poz. 1989

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Tekst ogłoszony: pdf D20151989.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-11-27
Data wydania: 2015-11-13
Data wejścia w życie: 2015-11-28
Data obowiązywania: 2015-11-28
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania Dyrektywy europejskie