Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1991

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151991L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151991.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151991Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-11-27
Data wydania: 2015-10-09
Data wejścia w życie: 2015-12-12
Data obowiązywania: 2015-12-12
Uwagi: Daty wejścia w życie poszczególnych przepisów w art. 52 pkt 1-7 Zmiania dat wejścia w życie poszczególnych przepisów w ustawie z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 580)
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP