Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 2005

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika


Tekst ogłoszony: pdf D20152005.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2015-12-01
Data wydania: 2015-11-10
Data wejścia w życie: 2016-01-02
Data obowiązywania: 2016-01-02
Uwagi: par. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2016 r. objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2017 r. poz. 894
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP