Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 2008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę


Tekst aktu: pdf D20152008L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20152008.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2015-12-01
Data wydania: 2015-11-10
Data wygaśnięcia: 2017-04-26
Uwagi: tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 9-24 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP