Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 2069

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania


Tekst ogłoszony: pdf D20152069.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-12-08
Data wydania: 2015-11-09
Data wejścia w życie: 2015-12-23
Data obowiązywania: 2015-12-23
Uwagi: par. 71 i par. 72 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP