Dz.U. 2015 poz. 2126

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych


Tekst aktu: pdf D20152126L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20152126.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20152126Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2015-12-15
Data wydania: 2015-11-27
Data wygaśnięcia: 2017-05-10
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu