Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 2198

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20152198L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20152198.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-12-28
Data wydania: 2015-12-16
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP