Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 2199

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016


Tekst aktu: pdf D20152199L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20152199.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20152199Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-12-28
Data wydania: 2015-12-16
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Data wygaśnięcia: 2016-12-31
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP