Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 2281

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20152281L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20152281.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20152281Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-12-30
Data wydania: 2015-12-22
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: 1) art. 43 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2015 r. ; 2) art. 29 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.; 3) art. 12 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie pkt 1 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP