Dz.U. 2015 poz. 2314

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy


Tekst ogłoszony: pdf D20152314.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-12-30
Data wydania: 2015-12-21
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art.