Dz.U. 2015 poz. 2322

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego


Tekst ogłoszony: pdf D20152322.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2015-12-30
Data wydania: 2015-12-22
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Data uchylenia: 2017-03-06
Organ wydający: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z