Dz.U. 2015 poz. 2353

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania


Tekst ogłoszony: pdf D20152353.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-12-31
Data wydania: 2015-12-21
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art.