Dz.U. 2016 poz. 23

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego


Tekst aktu: pdf D20160023L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160023.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160023Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-01-07
Data wydania: 2015-12-04
Data wygaśnięcia: 2017-06-06
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu