Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 35

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20160035L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160035.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160035Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-01-08
Data wydania: 2015-12-29
Data wejścia w życie: 2016-01-23
Data obowiązywania: 2016-01-23
Uwagi: 1) art. 1 pkt 2 lit. a i b w zakresie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4–6 wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.; 2) art. 1 pkt 2 lit. b w zakresie art. 14 ust. 3b wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.; 3) art. 1 pkt 3 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP