Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 64

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji


Tekst aktu: pdf D20160064L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160064.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160064Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2016-01-14
Data wydania: 2015-12-22
Data wejścia w życie: 2016-01-15
Data obowiązywania: 2016-01-15
Uwagi: 1) art. 7 i 85, które wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.; 2) art. 10, 21, 60, art. 83 ust. 4 i art. 110, które wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP