Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 65

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Tekst aktu: pdf D20160065L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160065.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-01-15
Data wydania: 2015-12-22
Data wejścia w życie: 2016-01-18
Data obowiązywania: 2016-01-18
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJ RZĄDOWEJ WŁAŚCIWY W SPRAWACH UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU REGULOWANEGO
MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP