Dz.U. 2016 poz. 143

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym


Tekst ogłoszony: pdf D20160143.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-02-04
Data wydania: 2016-01-08
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu