Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 176

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie


Tekst aktu: pdf D20160176L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160176.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160176Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-02-15
Data wydania: 2016-01-28
Data wygaśnięcia: 2017-07-31
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP