Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 195

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci


Tekst aktu: pdf D20160195L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160195.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160195Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-02-17
Data wydania: 2016-02-11
Data wejścia w życie: 2016-04-01
Data obowiązywania: 2016-04-01
Uwagi: Art. 53 wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP