Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 214

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze


Tekst ogłoszony: pdf D20160214.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2016-02-19
Data wydania: 2016-02-18
Data wejścia w życie: 2016-04-01
Data obowiązywania: 2016-04-01
Data uchylenia: 2017-08-01
Organ wydający: MIN. RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP