Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 217

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020


Tekst aktu: pdf D20160217L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160217.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160217Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-02-22
Data wydania: 2016-01-27
Data wygaśnięcia: 2017-07-31
Uwagi: tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 73-95 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1146
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP