Dz.U. 2016 poz. 224

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii


Tekst aktu: pdf D20160224L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160224.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160224Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-02-23
Data wydania: 2016-01-26
Data wygaśnięcia: 2017-04-14
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie