Dz.U. 2016 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami


Tekst ogłoszony: pdf D20160231.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-02-25
Data wydania: 2016-02-24
Data wejścia w życie: 2016-02-25
Data obowiązywania: 2016-02-25
Uwagi: par. 19 ust. 3 i 4 wchodzą w życie z dniem 26 maja 2016 r.
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie