Dz.U. 2016 poz. 232

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach


Tekst ogłoszony: pdf D20160232-1.pdf
  pdf D20160232-2.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-02-25
Data wydania: 2016-02-24
Data wejścia w życie: 2016-02-25
Data obowiązywania: 2016-02-25
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie