Dz.U. 2016 poz. 280

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców


Tekst ogłoszony: pdf D20160280.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-03-04
Data wydania: 2016-03-04
Data wejścia w życie: 2016-03-05
Data obowiązywania: 2016-03-05
Uwagi: § 3 ust. 4 i 5, § 6 ust. 2 pkt 4 oraz § 7 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające