Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 352

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego


Tekst aktu: pdf D20160352L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160352.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160352Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-03-15
Data wydania: 2016-02-25
Data wejścia w życie: 2016-06-16
Data obowiązywania: 2016-06-16
Uwagi: art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b i c oraz art. 31 w zakresie art. 110 ust. 3–8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP