Dz.U. 2016 poz. 380

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny


Tekst aktu: pdf D20160380L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160380.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160380Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-03-22
Data wydania: 2016-02-17
Data wygaśnięcia: 2017-03-02
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie