Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 542

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku


Tekst aktu: pdf D20160542L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160542.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160542Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2016-04-19
Data wydania: 2016-04-13
Data wejścia w życie: 2016-04-20
Data obowiązywania: 2016-04-20
Uwagi: 1) art. 102 pkt 1 lit. c w zakresie art. 1 ust. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2016 r.; 2) art. 105 pkt 4–8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 3) art. 107 pkt 15 w zakresie art. 158a wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT OCENY ZGODNOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP