Dz.U. 2016 poz. 570

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego


Tekst ogłoszony: pdf D20160570.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-04-25
Data wydania: 2016-04-14
Data wejścia w życie: 2016-05-10
Data obowiązywania: 2016-05-10
Organ wydający: MIN. RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art.