Dz.U. 2016 poz. 627

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami


Tekst aktu: pdf D20160627L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160627.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160627Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-05-05
Data wydania: 2016-04-08
Data wygaśnięcia: 2017-05-18
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie