Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 652

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20160652L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160652.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-05-12
Data wydania: 2016-03-18
Data wejścia w życie: 2016-06-12
Data obowiązywania: 2016-06-12
Uwagi: art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP