Dz.U. 2016 poz. 655

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności


Tekst aktu: pdf D20160655L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160655.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160655Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-05-13
Data wydania: 2016-04-29
Data wygaśnięcia: 2017-06-26
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie