Dz.U. 2016 poz. 666

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych


Tekst aktu: pdf D20160666L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160666.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160666Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-05-16
Data wydania: 2016-04-29
Data wygaśnięcia: 2017-04-04
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie