Dz.U. 2016 poz. 702

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami


Tekst ogłoszony: pdf D20160702.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-05-24
Data wydania: 2016-05-20
Data wejścia w życie: 2016-05-25
Data obowiązywania: 2016-05-25
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania Dyrektywy europejskie