Dz.U. 2016 poz. 710

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług


Tekst aktu: pdf D20160710L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160710.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160710Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2016-05-25
Data wydania: 2016-05-10
Data wygaśnięcia: 2017-05-24
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie