Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 744

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej


Tekst aktu: pdf D20160744L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160744.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160744Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-06-01
Data wydania: 2016-04-01
Data wejścia w życie: 2016-09-02
Data obowiązywania: 2016-09-02
Uwagi: zmiana tytułu ustawy "Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki" - Dz. U. z 2017 r. poz. 1389
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP