Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 749

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20160749L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160749.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-06-01
Data wydania: 2016-04-29
Data wejścia w życie: 2016-06-16
Data obowiązywania: 2016-06-16
Uwagi: 1) art. 13 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.; 2) art. 1 pkt 27 w zakresie art. 53j, art. 53k i art. 53l, art. 10 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 i 3, art. 11, art. 12, art. 15 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP