Dz.U. 2016 poz. 881

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty


Tekst ogłoszony: pdf D20160881.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20160881Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-06-21
Data wydania: 2016-06-07
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu