Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2016 poz. 908

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20160908L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20160908.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-06-24
Data wydania: 2016-05-20
Data wejścia w życie: 2016-06-25
Data obowiązywania: 2016-06-25
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP